mardi 15 juin 2010

ⓂⓎ ⒸⓄⓁⒺⒸⓉⒾⓄⓃ


" Allah tahu tentang dirimu lebih daripada engkau sendiri. Maka Allah telah menetapkan untukmu lebih baik daripada apa yang engkau kehendaki..."

Aucun commentaire:

Design and idea created by Norfayzane the owner of the ilhamhatifayzanerosesz.blogspot.com