jeudi 23 décembre 2010

---beautiful flower---


nAfsu mengatAkan perempuAn itu cAntik atAs dAsar rupAnya..
akAl mengAtakan perempuAn itu cAntik atAs dAsar ilmu dAn kepintArannya..
dAn…hAti pula mEngatAkan perempuAn itU cAntik atAs dAsar akhlAknya…

" Allah tahu tentang dirimu lebih daripada engkau sendiri. Maka Allah telah menetapkan untukmu lebih baik daripada apa yang engkau kehendaki..."

Design and idea created by Norfayzane the owner of the ilhamhatifayzanerosesz.blogspot.com